CBX Logo

Research Awards
for Cannabis in
Europe

10.000€ voor Europese studenten die in het kader van hun studie in het hoger onderwijs werk hebben gemaakt van de cannabisplant

Stem
vrienden samen

Presentatie

Categorieën

schema

visie

Presentatie

CannabisCannabisCannabis

Presentatie

Naast de voordelen voor de gezondheid helpt de cannabisplant ons ook andere uitdagingen aan te gaan. De eco-positieve cultuur en de afvalvrije exploitatie maken de fabriek tot een troef voor de toekomst van de mensheid.

De exploitatie van de cannabisplant stuit voortdurend op 2 grote obstakels:

  • de cannabisplant wordt gedemoniseerd, het vertegenwoordigt alle drugs.
  • Onze kennis en praktijken rond deze plant zijn beperkt.
CannabisIllustratie

RACE

De CBX Foundation wil een sleutelrol spelen om de wereld in staat te stellen het nut van de cannabisplant te maximaliseren en zoveel mogelijk toekomstige uitdagingen aan te gaan.
Met dit in gedachten lanceren wij de RACE. Dit is een familie van uitmuntendheidsprijzen om Europese studenten te belonen en te motiveren om werk over de cannabisplant te doen als onderdeel van hun Europees hoger onderwijscurriculum (overeenkomstig het Bologna-decreet)

Wij zijn ervan overtuigd dat de cannabisplant het potentieel heeft om ons leven op vele manieren te verbeteren en dat wij onze collectieve kennis van de plant moeten verfijnen om er het beste uit te halen.

CannabisCannabis

Categorieën

De prijzen

4 prijs van 2.500€ studenten te belonen die werk hebben gemaakt dat het denken en/of de praktijk met betrekking tot de cannabisplant en hun vakgebied vooruitbrengt

RACE Geneeskunde

RACE Geneeskunde

Bijvoorbeeld: nieuwe zorg- of preventiepraktijken, nieuwe benaderingen van
ons gezondheidszorgsysteem, onderzoek naar de wisselwerking tussen de plant en ons lichaam.

RACE Farma

RACE Farma

Bijvoorbeeld: Onderzoek naar de verbetering van de biologische beschikbaarheid van
cannabinoïden, naar de effecten van een bepaalde cannabinoïde
of naar de farmacokinetiek van een
cannabinoïde.

RACE Biologie

RACE Biologie -Agronomie

Bijvoorbeeld: Onderzoek naar de plant, de verschillende variëteiten, de productiestadia, de studie van een bepaalde cannabinoïde.

RACE Andere

RACE Andere

Het kan gaan om ingenieurswetenschappen, rechten, informatica, sociale en politieke wetenschappen, en economie in ruime zin. Bij voorbeeld: Onderzoek naar verwerking, vervoer, bewaring, afzet en distributie, beleid dat deze aspecten regelt of vergemakkelijkt.

Cannabis Pictogram

DE PLANNING

Planning RACE 2024

1

1. Oproep tot kandidaatstelling

Les appels à candidatures sont ouverts à partir du 15 Septembre 2022 et clôture le 15 Septembre 2024.

2

2. Selectie van genomineerden

  • De leden van de jury zullen begin september op deze site worden voorgesteld
  • Les noms des 5 nominé·e·s de chaque catégorie sont rendus publiques le 30 Septembre 2024.
  • Les nominé.e.s devront rendre leur travaux pour le 15 Octobre maximum, ainsi que l'exposé qu’ils devront présenter lors de la cérémonie.
3

3. Selectie van de winnaars

De winnaar in elke categorie is de genomineerde met de hoogste score onder de finalisten. De beoordelingen worden gegeven van 100 punten in de volgende verhoudingen:

  • 20% des points seront directement attribués par le public, via un système de vote en ligne ouvert entre le 30 Septembre et le 31 Octobre 2024. Les modalités de calculs sont écrites dans le règlement.
  • 40% des points seront attribués par le jury indépendant. Les cotes seront rendues publiques le 10 novembre 2024.
  • 40% des points seront attribués lors de la cérémonie de proclamation, par le jury indépendant et uniquement basé sur la prestation de la présentation des résultats de leur travaux. La cérémonie aura lieu entre le 11 et le 18 novembre
Cannabis Pictogram

Vision

Cannabis PictogramCannabis PictogramCannabis

Vision

Onderwijs en onderzoek spelen een fundamentele rol in ons gebruik en onze perceptie van de cannabisplant. Door de ontwikkeling van innoverende oplossingen voor de uitdagingen van onze wereld zullen deze twee pijlers uiteindelijk onze relatie met de fabriek veranderen en leiden tot de visie waar de stichting naar toe wil: de cannabisplant in dienst van de samenleving.

CannabisVrouw met een cannabis

Deze visie, die ten grondslag ligt aan de selectiecriteria van RACE, combineert tegelijkertijd en op harmonieuze wijze 3 dimensies: sociaal, milieu en tijd.

In dit perspectief moeten de RACE-kandidaten in hun sollicitatie perspectieven bieden aan de hand waarvan hun werk de samenleving in staat zal stellen te reageren op huidige of toekomstige problemen in vernieuwende alternatieven voor actie en/of bezinning over de cannabisplant voor te stellenDit is het geval voor de plaats of functie van de onderneming in onze samenleving.

Inschrijving

Envoyez le formulaire d'inscription complété avec les pièces jointes nécessaires, avant le 15 Septembre 2024 à info@cannabis-race.eu.
En envoyant cette candidature, vous acceptez implicitement le règlement.

En ligne à ce lien

ATTENTIE: De stichting is strikt tegen het gebruik van de cannabisplant als drug. Het doel hier is om kennis te brengen over de andere toepassingen ervan. Derhalve zal elk onderzoek in verband met psychotrope effecten, THC en het gebruik als drug voor het vergelijkend onderzoek onontvankelijk zijn.

Regels van de RACE

Lees de regels